Posted in Zdravlje

Da li smo ludi mi ili – oni?

Prema najnovijoj sistematizaciji mentalnih poremećaja Američke psihijatrijske asocijacije, retko kome nisu potrebni lekovi. Svakih nekoliko godina, Američka psihijatrijska asocijacija (APA)…