Posted in Šta nam se događa

Dar gospodina Stevanovića

Ne beše tako davno da je gospodin Nikola Stevanović razdelio i šakom i kapom sve što je u životu poštenim…