Posted in Zdravlje

Krionika – možemo li se vratiti iz mrtvih?

Ideja o čuvanju ljudskog tela na veoma niskim temperaturama u nadi da će medicinska tehnologija budućnosti moći da ga vrati…