Posted in Vizije i hipoteze

Mrtvi mogu da govore!

Da li su uređaji koji postoje u svakom domu – vrata onostranog? Film „Bela buka“ (kod nas se može naći…