Posted in Misterije prošlosti Vizije i hipoteze

Deniken je u – pravu!

Kada se 1968. godine pojavila prva knjiga Eriha fon Denikena, dočekana je sa podsmehom – danas se čak ni najortodoksniji…