Posted in Proročanstva

Stara proročanstva – da li je kraj 2233. godine?

Kako je opat Tritemije sagledao istoriju sveta uključujući i doba koje nastupa. Kraj 15. i početak 16. veka bili su…