Stara proročanstva – da li je kraj 2233. godine?

Kako je opat Tritemije sagledao istoriju sveta uključujući i doba koje nastupa.

Kraj 15. i početak 16. veka bili su vreme čuda. Kristofer Kolumbo je greškom otkrio Ameriku, misleći da ide u Indiju. Na papskom prestolu nalazio se jedan od najpokvarenijih ljudi u istoriji – Rodrigo Bordžija (Aleksandar VI – 1492-1503), živeo je u Vatikanu sa ljubavnicom i troje dece. Nije bila tajna da je “položaj” dobio zahvaljujući ogromnoj sumi novca koju je platio kardinalima. Živeo je kao dekadentni rimski imperator, okružen sjajem i raskoši, i raskalašnošću uključujući tu i seksualne orgije, koji nikako nisu pristajali Hristovom predstavniku na Zemlji. Upravo u to vreme živeo je i Johanes Tritemijus (1462-1516), “čovek koji je komunicirao sa anđelima”.

Veliki renesansni poznavalac dela Kornelija Agripe i Paracelsusa, Tritemije je kao neverovatno mlad, sa 23 godine, postavljen za opata manastira u Sponhajmu. Njegova proročanstva nalaze se u neobičnoj knjižici pod imenom “De Septem Secundeis, id est, Intelligentiis, sive Spiritibus Orbes post Deum moventibus” ili “O sedam duhovnih polubožanstava ili nebeskoj inteligenciji koji po volji Boga vladaju svemirom.” I pored neobičnog naziva, knjiga na vrlo sistematičan način razrađuje kosmički sistem, zasnovan na vladavini anđela koji se smenjuju po ciklusima, od nastanka do kraja sveta.

Tritemije je celo to vremensko razdoblje podelio u “ere”, od kojih svaka traje 354 godine i četiri meseca. Svakom erom upravlja po jedan anđeo. Prvi je Orizijel (povezan sa Saturnom), slede Anael (Venera), Zaharijel (Jupiter), Rafael (Merkur), Samael (Mars), Gabrijel (Mesec) i na kraju Mihajlo (Sunce).

Prva era – kreacije, po Tritemiju, započela je 15. marta i njom je vladao Orizijel. Tokom njegove vladavine ljudi su bili “divlji i živeli su u pustinjama i u divljinama, kao životinje”. Od 354. do 708. godine (od stvaranja sveta) Anael je, pod uticajem Venere, ohrabrio ljude da osnuju gradove, obuku haljine i otkriju zanate. Ali, pod uticajem Venere ljudi su otkrili i taštinu, “birali su žene po lepoti i nisu mislili na Boga”.

Sedam era se stalno smenjuje, a sam Tritemije živeo je u 19. eri, tokom druge vladavine Samaela, anđela povezanog s Marsom, vladarem rata. Njegova vladavina protezala se od6378. godine od stvaranja sveta (koja odgovara 1171. godini Hristove ere do 6732. (1525) godine. Jedan od najznačajnijih događaja u tom periodu u Evropi bio je stogodišnji rat – jedno od najdužih razdoblja rata u istoriji.

Od 6732. (1525) godine do 7086. (novembra 1879) godine, po Tritemiju, trajala je vladavina anđela Gabrijela, a tada je nastupila vlast anđela Mihajla koja će trajati sve do 2233.

Mihajlo je anđeo koji je vodio prvi (nebeski) rat svetla protiv tame i izvojevao prvu pobedu protiv Satane. Tako će i događaji između dva milenijuma, smatrao je Tritemije, biti obeleženi anđelom Sunca koji će dovesti do drugog pojavljivanja Hrista. Hrist, koji se često takođe povezuje sa Suncem, mora da se vrati da bi završio svoje delo na Zemlji. Za vreme vladavine Mihajla, piše Tritemije, “suvereni će ponovo postati besmrtni”, što može da se protumači kao kraj velikih monarhija. Biće i kraj tiranija. Ali, za vreme Mihajla vratiće se i “obožavanje mnogih bogova”, odnosno ponovo će se pojaviti mnogoboštvo i paganske religije. Mihajlo je takođe anđeo matematike i astronomije, koje su zaista, od početka njegove vladavine 1879, doživele neverovatne uspehe. Te godine je, uostalom rođen Ajnštajn.

Tritemijeva proročanstva završavaju se s krajem vladavine arhanđela Mihajla – 2233. godinom. Mada nigde ne kaže šta će se te godine desiti, osim lakonske izjave: “svet kakav poznajemo neće preživeti kraj vladavine arhanđela Mihajla”.