Da li je Isus umro za Klingonce?

Na konferenciji posvećenoj putovanjima u duboki svemir koju je podržala američka vlada, profesor hrišćanstva iz Nemačke izjavio da bi otkrivanje vanzemaljaca izazvalo značajne probleme za hrišćansku religiju.

U govoru naslovljenom „Da li je i Isus umro za Klingonce“, profesor Kristijan Vajdeman je istakao probleme koje bi to svemirsko otkriće moglo da donese, posebno naglasivši eventualni teološki konflikt.

Vajdeman, predavač na univerzitetu Rur u Bohumu, rekao je na konferenciji u Orlandu na Floridi nazvanoj „Simpozijum o stogodišnjem svemirskom brodu“, da je Hristova smrt pre 2000 godina osmišljena kao spas svega stvorenog. Međutim, sve stvoreno – kako to definišu naučnici, podrazumeva i 125 milijardi galaksija sa stotinama milijardi zvezda u svakoj od njih. To znači da ako na drugim planetama postoji inteligentni život, onda je Isus ili Bog posetio i njih i žrtvovao se podjednako za vrste nalik eventualnim Marsovcima koliko i za čovečanstvo. Kao moguću alternativu, Vajdeman navodi mogućnost da je Isus odabrao stanovnike Zemlje kao jedinu rasu koju će spasiti, napustivši sve druge životne oblike u galaksiji. Ili se to možda dogodilo jer su ljudi bili jedina rasa grešnika koju je trebalo spasavati.

„Lako se može videti velična konflikta“, naglasio je Kristijan Vajdeman. „Ako uopšte tamo negde postoje inteligentna bića, logično je pretpostaviti da i među njima većinu čine grešnici. A ako je tako, da li je Isus spasio i njih? Moje lično mišljenje je da nije. Ukoliko je moje mišljenje tačno, onda bi naše mesto među drugim inteligentnim bićima u univerzumu bilo stvarno izuzetno.“

Na pitanje kako su Isus i Bog posećivali druge vanzemaljske planete, Vajdeman kaže da je Bog mogao poslati veliki broj svojih inkarnacija u svemir, a svaka od njih bi se naselila na jednoj planeti. „Na osnovu nagađanja naučnika koliko civilizacija bi moglo postojati u svemiru, to bi značilo da je u svakom trenutku vremena Bog postojao u oko 250 inkarnacija“, kaže profesor Vajdeman.

Međutim, ova teorija zvuči zbunjujuće za hrišćane koji veruju da je Bog preuzeo telesni oblik Isusa, pa bi im palo teško da progutaju mogućnust eventualne božije multiplikacije. Vajdeman zasniva svoju teoriju na dva veoma različita primera vere, što znači da bi čovek mogao dobiti oproštaj ako ne veruje.

Ipak, Simpozijum o stogodišnjem svemirskom brodu nije konferencija namenjena teoretičarima sa ivice nauke, već događaj koji sponzoriše američka odbrambena agencija DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Cilj simpozijuma je da podstakne diskusiju i razmenu mišljenja i ideja iz oblasti međuplanetarnih svemirskih putovanja. To je izdanak „Programa stogodišnji svemirski brod“, koji podrazumeva podsticanje nove svemirske trke u koju će se uključiti celokupna svetska nauka, bilo da je reč o doprinosu matematike, biologije, inženjerstva, eskonomije ili društvenih nauka.

Teološki konflikt koji pominje profesor Vajdeman bi ipak predstavljao veći problem za hrišćane nego vernike drugih religija. Hindusima koji veruju u panteon različitih bogova, Vajdemanova teorija o višestrukim inkarnacijama Boga ne bi predstavljala problem, a u muslimanskom svetu Muhamed nije bio inkarnacija Boga već samo prorok, što takođe ne isključuje automatski teoriju o višestrukim inkarnacijama Boga.

Šta je projekat stogodišnjeg svemirskog broda?

Radi se o viziji stvaranja svemirske letilice ili bilo koje srodne tehnologije za potrebe putovanja u duboki svemir. Ovim projektom DARPA pokušava da inspiriše nekoliko generacija naučnika i entuzijasta koje će se posvetiti istraživanjima na polju razvoja vrhunskih tehnologija i naprednih inovacija u brojnim naučnim disciplinama kakve su fizika, matematika, inženjerstvo, biologija, ekonomija, psihologija, društvene, političke i kulturne nauke. Cilj je tragati za ostvarenjem međuplanetarnih svemirskih letova do velikih udaljenosti i postizanje rezultata koji će doprineti boljitku čovečanstva.

DARPA je glavni osnivač i finansijer projekta, uz podršku Oružanog istraživačkog centra NASA. U agenciji zvanično tvrde da će korisne, predvidive i nepredvidive posledice programa poput Stogodišnjeg svemirskog broda pružiti realne i direktne koristi Ministarstvu odbrane i NASA. Tehnologije koje se kreću od robotike do Interneta, predstavljaju zapravo sporedne proizvode inovativnih visokotehnoloških istraživanja u oblasti propulzije, skladištenja energije, transfera energije…