Patentiraju vanzemaljsku tehnologiju!

Između 2017. i 2021. godine, Američka mornarica je patentirala tehnološka dostignuća koja se graniče sa naučnom fantastikom a, po svemu sudeći, reč je o „obrnutoj tehnologiji“ – znanju koje je sakupljeno analizom delova srušenih vanzemaljskih letelica.

Između 2017. i 2021. godine, „To the Stars Academy of Arts & Sciences (TTSA)“, kompanija koju je osnovao istraživač Tom De Long, pokušavala je uporno da otkrije validne informacije o NLO. Tim sastavljen od naučnika iz različitih oblasti došao je do šokantnih saznanja.

Informacije koje su procurile iz TTSA odnose se na „38 DIRD“ (akronim na engleskom za – Referentni dokument o odbrambenoj obaveštajnoj službi): tehničkim izveštajima koji govore o egzotičnim tehnologijama koje se graniče sa naučnom fantastikom; ili sporazum o saradnji koji su potpisali De Long i Džefri L. Langhaut, direktor „Centra za sisteme kopnenih vozila američke vojske (CCDC)“, da bi iskoristili prednosti metamaterijala koje TTSA ugrađuje u kopnena vozila vojske.

Letelica koja menja prostor-vreme

Ova otkrića su se vremenski poklopila sa patentima za generisanje elektromagnetnih polja visokog intenziteta koje je prijavila američka mornarica, što bi navodno moglo da dovede do hipotetičkih proboja u naprednom raketnom pogonu i proizvodnji energije, sa drugim patentom za “hibridnu letelicu namenjenu vazduhoplovno-podmorskim jedinicama”. Ko stoji iza ovih patenata? Kako su takve egzotične stvari registrovane bez potvrđenih eksperimenata? Ili je možda bilo eksperimentisanja sa konkretnim artefakatima?

Direktor odeljenja za vazduhoplovstvo TTSA, Stiv Džastis, 11. oktobra 2017. predstavio je novinarima svemirski brod „koji menja metriku prostor-vremena“. To je pravi patent – poznat javnosti – koji se graniči sa naučnom fantastikom, ali nije i jedini.

Takođe vredi pomenuti da je u oktobru 2017. odeljenje za vazduhoplovstvo TTSA izjavilo da je „posvećeno razvoju najsavremenijih koncepata napajanja i pogona, kakvi su prenos energije i elektrogravitacija za transmedijske letelice“. Mesec dana kasnije, američka mornarica je patentirala “hibridni brod za transmedijska putovanja“.

Internet portal „The Drive“ je uspeo da locira i razgovara, ne samo sa tvorcem ovih čudnih „NLO patenata“ kako su ih nazvali jer se činilo da nagoveštavaju da je reč o obrnutoj tehnologiji preuzetoj iz neke „vanzemaljske letelice“, već je uspeo da dođe i do zvaničnog komentara Pomorskog vezduhoplovnog centra ratnog vazduhoplovstva američke mornarice (NAVCAD) vezanog za ovim neobičnim radovima i sa njima povezanim eksperimentima.

Eksperimentalne potvrde

Identitet naučnika otkrio je portal „The Var Zone“ 2019. Reč je o neuhvatljivom doktoru Salvatoreu Sezaru Paisu. Pais trenutno radi na programima za strateške sisteme američke mornarice (SSP). Uključen je u sve, od istraživanja, razvoja, izgradnje hardvera, do tekuće operativne podrške balističkim projektilima Trident (SLBM) koji se lansiraju sa podmornica.

Iako svi patenti izgledaju neverovatno, zvanični dokumenti a posebno žalbe upućene Kancelariji za patente i žigove Sjedinjenih Država (USPTO) koja je prvobitno odbila registraciju, dokazuju da je direktor Američke kompanije za tehnologiju pomorske avijacije lično posvedočio o autentičnosti ovih pronalazaka i njihovog značaja za nacionalnu bezbednost i međudržavnu konkurenciju!

Bret Tingli, novinar portala The Drive, uspeo je da kontaktira Paisa putem e-pošte i postavi pitanja o njegovom radu. „Činjenica da je moj rad na dizajnu kompaktnog fuzionog reaktora prihvaćen za objavljivanje u tako prestižnom časopisu kao što je „IEEE TPS“, treba da otkloni sumnje u pogledu istinitosti (ili mogućnosti) mojih koncepata napredne fizike“, napisao je Pais. „Moj rad kulminira omogućavanjem zemaljskog efekta (originalni fizički koncept)“ koji obuhvata „generisanje izuzetno visokih tokova elektromagnetne energije (a samim tim i visoke lokalne gustine energije) kontrolisanim kretanjem materije sa električnim nabojem (iz čvrstog stanja u stanje plazme) podložne ubrzanim vibracijama i/ili ubrzanom spinu, kroz brze prelazne procese ubrzanja.”

Ovaj efekat je doživljen tokom eksperimenta sa avionom DC9 u uslovima smanjene gravitacije u NASA Istraživačkom centru „Glenn“.

Stoga je laž – kako tvrdi „The Drive“ – da zemaljski efekat nije pravi fenomen i da nisu bili u stanju da pronađu nijednog naučnika ili inženjera koji bi potvrdio tvrdnje iznete u patentima. Paisovi radovi su već eksperimentalni, ali ono što nastavljamo da ignorišemo jeste pitanje šta je istinski izvor „tako iznenadnog naučnog iskoraka i inspiracije“.

Elizabeta Rašić