Gušteroliki ljudi, naši preci – vanzemaljci?

Zagovornici teorije po kojoj su našu planetu u dalekoj prošlosti posećivali astronauti iz udaljenih delova svemira, smatraju da su drevni sumerski bogovi zapravo – vanzemaljci koji su stvorili prvu ljudsku civilizaciju, a krunski dokaz je arheološki nalaz iz Iraka.

Opšte je prihvaćena teorija u arheologiji da je prva ljudska civilizacija nastala u drevnoj Mesopotamiji. Reč je o neverovatnoj civilizaciji Sumera, na prostoru današnjeg Iraka. Međutim, iskopavanja u Tel Al Ubaidu u Iraku početkom 20. veka, donela su arheolozima neočekivano otkriće – artefakte u obliku humanoidnih figura sa reptilskim crtama lica, stare 7000 godina! Tako je otkrivena ubaidska kultura.

Ubaidska kultura je praistorijska kultura Mesopotamije iz perioda između 4000. i 5500. g. pre nove ere. Poreklo tih ljudi, baš kao i poreklo ljudi sumerske kulture je nepoznato. Živeli su u velikim selima, u kućama napravljenim od cigala od blata. Uspešno su razvili zanimljivu arhitekturu, poljoprivredu, obrađivali zemlju i koristili navodnjavanje useva.

Lokalitet Tel Al`Ubaid na kome su otkriveni neobični artefakti

Arhitektura je obuhvatala velike kuće u obliku slova T, otvorena dvorišta, popločane ulice, opremu za preradu hrane. Neka od ovih sela su se razvila u gradove, podignuti su prvi hramovi, baš kao i monumentalne građevine poput onih u Eriduu, Uru i Uruku – najvećim gradovima sumerske civilizacije. Sumerski tekstovi objašnjavaju da je Ur bio prvi grad ikada podignut.

Lokacija gde su otkriveni neobični artefakti se naziva Tel Al`Ubaid. Figurine su pronađene i u Uru i Eriduu. Lokacija Al`Ubaid je humka otprilike pola kilometra u prečniku, visoka 2 metra. Hari Redžinald Hal je započeo iskopavanje 1919. godine. Otkrio je muške i ženske figurine u različitim pozama. Izgledalo je kao da većina nosi šlem i ima nekakva ojačanja na ramenima. Neke su figurine držale štap ili skiptar, verovatno kao simbol pravde ili vladanja. Svaka figurina je zauzimala drugačiji položaj tela, ali su najčudnije bile ženske figurine sa bebama u naručju koje sisaju. I ta deca su imala gušterolike crte lica.

Humanoidne figurine sa reptilskim crtama lica – stare 7.000 godina

Figurine prikazuju humanoidan bića sa izduženim glavama, očima u obliku badema, izduženim uskim licima i gušterolikim nosem. Apsolutno je nepoznato šta predstavljaju. Arheolozi kažu da njihovo držanje, posebno figure žena koje doje bebe, ne ukazuju da su u pitanju ritualni predmeti. Pa šta onda predstavljaju gušteroliki ljudi Ubaida? Šta god i ko god oni bili, očigledno je da su imali važnu ulogu u drevnom ubaidskom društvu.

Znamo da je zmija jedan od glavnih simbola prisutan u mnogim drevnim kulturama i da je predstavljala nekog od bogova (u sumerskoj kulturi zmija je bio bog Enki). Zmija je kasnije postala simbol Bratstva Zmije, misterioznog drevnog tajnog društva. U antičkoj Grčkoj, bila je simbol mudrosti i znanja.

Postoji li veza između simbola zmije i predstave gušterolikih figurina? Na ovo pitanje zvanična arheologija nema odgovor. Ali je otkriće figurina postalo jedan od glavnih argumenata zagovornika drevnih vanzemaljskih kontakata, koji smatraju da su drevni sumerski bogovi zapravo vanzemaljci koji su stvorili prvu ljudsku civilizaciju. Rasna raznolikost je mogla postojati u ta drevna vremena i među vanzemaljcima, zar ne?

Danijela Tvrdić