Kuglasta munja iz – glave?!

Ljudi ih viđaju povremeno već stotinama godina, ali stručnjaci još uvek ne mogu da objasne kako nastaju i šta su kuglaste munje.

„Izvesno je da ne postoji konsenzus. Sumnjam da iko zna šta je to“, izjavio je Grejem K. Habler, fizičar Američke pomorske istraživačke laboratorije iz Vašingtona. „Većina naučnika smatra da još uvek nije otkriven odgovarajući model.“

Istraživanja su pokazala da jedan od tridesetoro ljudi i jedan od sto pedesetoro, veruje da je video kuglastu munju. Habler je jedan od njih. „Izuzatan prizor – toliko ste zapanjeni da ćete ga pamtiti do kraja života.“ Ovaj naučnik objašnjava da je kuglasta munja koju je video bila veličine teniske loptice i da je bukvalno lebdela u vazduhu. „Plutala je vazduhom na nekoliko metara od tla, ali kada je uletela u paviljon, pala je na zemlju i kotrljala se po podu. Prilično se vrtela i oscilovala, a čuo se i šišteći zvuk kao kada voda ključa. Zatim je otišla na drugu stranu paviljona i ponovo se uzdigla nekoliko metara u vazduh.“

Habler kaže da se lopta ponašala kao da je naelektrisana i pratila je linije Zemljinog električnog polja. „Sećam se da sam ispričao ljudima šta sam video i svi su mislili da sam potpuno poludeo. Onda sam prestao da pričam o tome“, kaže Habler.

Kuglasta munja na crtežu iz 19. veka

Istraživanja pokazuju da se najmanje polovina svedočanstava o misterioznim lebdećim kuglama može proglasiti halucinacijama koje su proizvod preterane stimulacije mozga. Veličina kuglastih munja nabijenih elektricitetom koje su ljudi viđali poslednjih nekoliko stotina godina kreće se od veličine golf loptice do velične teniske loptice. To je prihvaćena činjenica, ali se naučnici ne slažu oko toga zbog čega se formiraju kuglaste munje. Fenomen je veoma redak i kratko traje. Često se javlja tokom velikih oluja, a poznato je i da nekoliko uzastopnih udara munje može stvoriti jaka magnetna polja. Zbog toga Jozef Per i Aleksander Kendl sa unverziteta u Insbruku u Austriji, razmatraju mogućnost da je kuglasta munja zapravo halucinacija izazvana magnetnom stimulacijom vizuelnog korteksa mozga ili očne retine.

Transkranijalni magnetni stimulator ili TMS

U prethodnim eksperimentima, drugi su naučnici izložili ljude jakim i brzim promenama magnetnih polja. U tu su svrhu upotrebili medicinsku mašinu poznatu pod imenom transkranijalni magnetni stimulator ili TMS. Magnetna polja ove mašine su dovoljno snažna da indukuju električne struje u ćelijama ljudskog kozga, a da ih ne oštete. Fokusiranjem magnetnih polja na vizuelni korteks mozga, dobrovoljaci su videli svetleće diskove i linije. Kada je fokus premeštan unutar vizuelnog korteksa, dobrovoljci su izjavili da se svetlost pomera. U objavljenom naučnom radu fizičari Peer i Kendl iznose da bi magnetna polja koja stvara svetlost kod ljudi mogla proizvesti iste efekte kao TMS mašina. Zapravo, njih dvojica smatraju da je bar polovina svedočanstava o viđenju kuglastih munja zapravo trik ljudskog uma, indukovan magnetizmom.

Austrijski naučnici nude ubedljiv argument da su neka viđenja kuglastih munja podstaknuta halucinacijama, smatra Džon Ejbramson, hemičar i stručnjak za kuglaste munje sa kenterberijskog univerziteta na Novom Zelandu. „Ipak, nisam ubeđen da je većina tih viđenja rezultat pogrešne interpretacije našeg uma.“

Nova istraživanja ukazuju na mogućnost halucinacije…

Boje svetlosti koje su učesnici eksperimenta videli su bela, siva i nezasićene boje. Ali boje kuglastih munja koje opisuju svedoci u svojim izveštajima su daleko bogatije. Pominju se narandžasta, zelena i plava, naglašava Ejbramson.

Takođe, neki od očevidaca koji su imali sreće da iz neposredne blizine vide kuglaste munje, opisuju unutrašnju strukturu lopti, čak i njihove mirise i zvuke koje proizvode. Postoje i svedočanstva više očevidaca koji su istovremeno posmatrali taj fenomen iz različitih uglova i videli da lopte putuju u istom pravcu.

„Takva zajednička geometrijska percepcija iz različitih uglova ne bi bila moguća ako su im mozgovi stimulisani lokalnim magnetnim poljem koje je stvorio udar munje“, naglašava Ejbramson.

Eli Jerbi sa univerziteta u Tel Avivu, uspeo je da u laboratorijskim uslovima stvori nešto slično kuglastoj munji. On takođe ne veruje da su halucinacije uzrok svih viđenja kuglastih munja.

„Iako se halucinacije mogu pripisati nekim slučajevima, pojava efekta kuglaste munje je moguća i u prirodi i u labortaoriji. Šta više, ako uzmemo u obzir napretke koje smo eksperimentalno postigli ovde u Izraelu, ali i rezultate istraživanja drugih naučnika, bliže smo no ikada da u laboratoriji proizvedemo autentičnu i potpunu kuglastu munju i da jednom zauvek razrešimo enigmu pojave ovog neobičnog fenomena u pririrodi!“