Ljudi će postati sve pametniji i sve budalastiji!

Dva bavarska proroka slažu se u jednom – Treći svetski rat počeće na Balkanu, a armije će “marširati kroz Beograd”.

Matijas Lang, u Nemačkoj poznatiji kao Milijazl (ponegde u literaturi pominje se pod imenom Štromberger), rođen je 1753. godine. Pored Alojza Irlmajera on se ubraja u najpoznatije vidovnjake Bavarske. Ovaj jednostavan mlinar, koji nije znao da čita, “video” je u mašti slike budućnosti koje je usmeno objavio zemljacima. Razumljivo je što tada niko nije mogao da mu veruje i što su ga smatrali komičnim autsajderom. Ali, on je još tada sa velikom tačnošću video izbijanje ne samo Prvog i Drugog, nego i Trećeg svetskog rata. Predvideo je i pronalaske našeg vremena, kao što su cepelin, železnica, automobili i autoputevi, veliki brodovi, avioni itd, ali i takve događaje kao što su izumiranje šuma i efekat staklene bašte, našu “betonsku” kulturu, današnju modu, kao i propadanje verovanja i običaja. Sve te stvari i događaje nisu mogli da zamisle ljudi pre više od 200 godina, uz to još na selu.

Danas bi naročito trebalo da nas interesuju, njegove reči o “debelom kraju”, o velikom “čišćenju sveta”, koje je on vizijama već video kao realnost, a koje, ako je verovati njegovim predskazanjima, neposredno predstoji. Video je kako bombe padaju na gradove, kako gase sav život i opustošuju čitave oblasti. Na kraju će doći jedna zarazna bolest koja će pokositi sve.

“Iz kuća će rasti koprive”, proricao je Milijazl.

– Malo će ljudi preostati, ali vera u Boga biće jaka kao nikada. – Doći će zlatne godine.

Putujući dim

Milijazl vidi još dalje i opisuje i vreme posle tog Carstva Mira, kad će đavo još jednom “jahati preko brda”, a onda “će se sve svršiti”. Njegova slikovita proročanstva prenošena su sa generacije na generaciju, iako se tada sa tim pojmovima nije moglo mnogo započeti. Tako je Milijazl železnicu video kao “putujući dim koji laje kroz šumu”. On je nailazak uspeha tehnike koristio i kao vremensku tablu za važne događaje. Tako je predskazao početak Prvog svetskog rata: “Onoga dana kada gvozdeni vuk prvi put bude lajao po gvozdenom putu kroz šumu, toga dana će početi veliki rat”. I tačno na dan izbijanja Prvog svetskog rata, 1. avgusta 1914, voz je prvi put pošao od Kalteneka za Digendorf, posred šume.

“Putujući dim koji laje kroz šumu”

Još jedan znak bio je cepelin, koji je neposredno pred početak rata prvi put leteo iznad šume. “Kada se na nebu bude videla bela riba” i “kada ta bela riba bude letela iznad šume”, onda je došlo to vreme, proricao je on.

I početak Drugog svetskog rata video je Milijazl: “Kada u Štraubingu budu gradili veliki most preko Dunava, završiće ga, ali nikada sasvim; onda će početi”. Tako je i bilo. Most preko Dunava u Štraubingu izgrađen je 1. septembra 1939. (kada su nemačke trupe umarširale u Poljsku) i bio je skoro dovršen: nedostajao je samo gornji betonski sloj. Još jedan znak se ispunio: “Na crkvenom tornju u Cvizelu izrašće breze… a kada jedna od njih bude velika kao drvena motka za pritiskanje sena na kolima, doći će jedan veliki rat. Na vlast će doći jedan jako strogi čovek, koji će siromašnim ljudima odrati kožu. Ali, on neće dugo vladati i ponovo će otići… Nemačka će postati velika sila, kao nikada do tada, i opet će postati mala, kao što nikada nije bila”.

Obučeni kao majmuni

I stvarno je na crkvenom krovu u Cvizelu izraslo sedam breza. Pošto je mnogo ljudi, koji su znali za ovo proročanstvo, dolazilo stalno u Cvizel zbog breza, da vide koliko je izrasla najveća od njih, predsednik tog okruga zahtevao je od tadašnjeg gradskog sveštenika da se poseče barem ona najveća, kako bi se stalo na put glasinama i strahovima. No, ovaj je to, navodno, smesta odbio, rekavši: “Ja je nisam tu zasadio, pa je neću odatle ni sklanjati!”

Vidoviti čovek iz bavarske šume opisuje i vreme posle Drugog svetskog rata. Ako znamo da su ova proročanstva nastala pre više od 200 godina, kada gotovo da nije ni bilo tehnike, a kuće su još bile pokrivene šindrom i slamom, kada su ljudi na selu još nosili narodnu nošnju, onda se može shvatiti kakva snaga iskaza leži često u ovim jednostavnim rečenicama.

A evo šta je govorio Milijazl:

“O vi, dragi ljudi, doći će vreme kada će ljudi postajati sve pametniji i sve budalastiji.

Kada biste znali šta predstoji vama, vašoj deci i deci vaše dece, naježili biste se od straha: Posle jednog dugog rata siromaštvo će preći u blagostanje. Nakon toga nastaće kola bez rude kojima više neće moći da upravlja ni konjanik ni pas. Ljudi će se voziti sa krovom, a bez konja i rude.

Kuće će rasti iz tla kao pečurke.

U Cvizelu će biti izgrađene tako velike kuće, sa kojih će se moći videti ceo grad. Ali, neće stajati dugo, jer će opet biti uništene.

Kuće će se graditi kao peći za hleb, ali neće stajati dugo, pa će ispod prozora izrati koprive.

Kada budu izgrađene tako široke ulice da tri vozila mogu ići jedno pokraj drugog, a da pri tom jedno drugo ni uz pomoć biča ne mogu da stignu (autoputevi?), onda je gotovo.

Kada budemo imali samo lepe ulice, kada se ljudi na selu budu oblačili kao ljudi u gradu, a ljudi u gradu kao budale i majmuni, onda je gotovo.

Muškarci nalik na žene

Kada ljudi budu dolazili išarani kao telad (tetovaže?), kada kola budu koštala više od konja, onda će to brzo doći.

Kada ljudi budu više leteli nego hodali, onda će to brzo doći.

Žene će dobiti cipele sa visokim potpeticama. Hodaće polako kao koze, a muškarci se neće više razlikovati od žena. Onda neće još dugo potrajati.

Muškarci se neće više razlikovati od žena….

Doći će vreme kada se zima neće više razlikovati od leta.

Katolička vera će gotovo sasvim nestati. Duhovnici su sami krivi, jer ne žive više prema onome što propovedaju. Vera će biti tako mala, da će se moći razbiti bičem za zaprežna kola. Sveštenici će nagaraviti šake i lice da ih ne poznaju.

Sedmoro duhovnika čitaće u Cvizelu misu, a slušaće ih samo sedmoro ljudi.

Biće viđeni razni znaci na nebu, ali će svetovna gospoda malo u to verovati i reći će da su to meci koji su promašili cilj. To će još više povećati prut Božji nad nesvetim narodom sveta.

Bude li tu i tamo još poneki dobar hrišćanin, rugaće mu se i ismejavati ga. A ljubav prema bližnjem biće sasvim iskorenjena.

Ko bude imao fine ruke, toga će ubiti ili obesiti. Jedan drugome neće više prijati.

Kada seljaci budu zaboravili vrata i kapije, onda će to doći.

Dvojica drvoseča sedeće na jednom panju i neće smeti jedan drugome da veruje.

Doći će vreme kada majke neće više poznavati svoju decu. Dete neće biti sigurno u kolevci.

Stižu ljudi u crvenom

U gradu će sve ići naopako. Kada se gospoda ne budu snalazila više sama i kada bace papir sebi u lice, obući će radna odela, otrčaće kod seljaka na polje i istrgnuće mu plug iz ruke. No seljak će ih tim plugom udarati.

Kada bavarska šuma bude izgledala kao prosjaku njegov trbuh, onda će to doći; stvari će ići svojim tokom.

Žene će glavu nositi naopačke. Kosa će im napred biti duža nego pozadi. To će biti poslednje.

Od Štraubinga do Pilmersberga biće izgrađen put. I na taj put će jednom izaći crveni ljudi u crvenim kaputima. (Zbog ovog iskaza on je ismejavan, jer je taj pravac bio izrazito nepristupačan. Danas se baš na tom pravcu nalazi autoput, prim.prev.)

Marširaće kroz Beograd?

… Onda će to početi, kao grmljavina u vazduhu. Preko Henerkobela i Falkenštajna spustiće se ovamo dole ljudi u crvenim kaputima. Poći će kroz Beli grad na istoku. Ti ljudi u crvenim kaputima će doći; kada ujutro rano ustanemo i pogledamo kroz prozor, oni će već gledati kroz prozor u nas.

U donjem selu će ljudi igrati karte, a u gornje selo će ovi stizati na konjima.

Mlinu u Švarcahu neće više biti potrebna voda, jer će krv teći potocima.

To će ići tako brzo da ljudi neće imati dovoljno vremena da skinu slaninu sa tavana.

Ko bude imao tri vekne hleba i jednu izgubi, ne treba da se okreće. Biće mu dovoljne i dve.

Ljudi će biti bolesni, a niko neće moći da im pomogne.

Od svih užasa “čistač klupa” biće poslednji. Kada ljudi budu počeli da padaju sa klupe kao muve sa zida, počeće poslednje vreme. Ono će biti užasno.

Ljudi će zavideti mrtvima u zemlji.

Ljudi će govoriti: bolje da sam umro, da nisam morao ovo da doživljavam! Ko ovo preživi, taj mora da ima glavu od gvožđa…

U manastirskom podrumu preostaće nekoliko ljudi. Ljudi će biti tako tanki, da će se moći prosejati kroz sito za zrnevlje.

Ješćemo korenje

U Bavarskoj šumi preostaće samo još jedne taljige pune ljudi.

Ko vidi kakvu smreku, poći će prema njoj misleći da je čovek.

Preko grada Štraubinga proći će jedan sluga na konju. Udaraće bičem i govoriće: “Ovde je nekada stajao grad Štraubing”.

Jedan kočijaš iz Češke prolazeći pored, pucketaće bičem i reći će: “Ovde je nekad stajao Prag”.

Jedan pastir će zabiti svoj štap u zemlju i reći će: “Ovde je nekada stajao Rabenštajn”. A štap će stajati u zemlji sve dok ga neko ne bude izvadio.

Potom će jedan reći drugome, kada se susretnu: “Hvaljen Isus Hristos što smo još u životu!” I jedan će reći drugome: “Brate, a gde si bio, i sestro, a gde si bila?”

Kada se susretnu dva nepoznata čoveka, reći će: “Prijatelju, gde si se ti sakrio?” Ovaj će reći: “Jeo sam korenje trave”.

Ljudi će paliti vatre na vrhovima brda, da bi jedan drugoga videli.

Onda će se ljubav prema bližnjem opet ceniti među ljudima, a ono čega još bude bilo, biće apsolutno bolje.

I ljudi će se radovati kada jedan drugog ponovo vide i kada čuju o još nekom poznaniku, jer će ostati toliko malo ljudi, da će se lako moći izbrojati. Neće se znati kako su izgubili život.

A u krajevima gde su potoci sa pastrmkama, tamo će se još ponekad čuti petao kako kukuriče.

Zahvaljujem se Bogu, što sam završio svoje životno doba, jer vidim da moj život neće dugo potrajati. Vi, deco moja, nećete doživeti tu najveću nesreću, vi, unuci moji, vi to takođe nećete doživeti, ali treći rod će to možda doživeti.”

Tako je govorio Milijazl.

Početak Trećeg svetskog rata

Bavarski vidovnjak Alojz Irlmajer (1894 – 1959) najavio je početak Trećeg svetskog rata rečima: “Vojske će marširati kroz Beograd i doći do Italije. Čudne mašine će kao munja napredovati obalom Dunava preko Nemačke, bez najave. Ljudi će trčati u panici prema zapadu, putevi će biti blokirani, a od grada Frankfurta neće mnogo ostati…”

Od Crnog mora…

Irlmajer piše: “Smrt će se protezati od Crnog mora sve do Baltika. Niko neće moći da je zaustavi. Ni trava neće rasti u toj oblasti, ljudi će biti mrtvi, a Rusija će prekinuti sve veze sa svojim prijateljima.”

U Irlmajerovim rečima može se naslutiti i migrantska kriza, i još mnogo toga… On kaže: “Treći svetski rat počeće iznenada na Bliskom istoku i ogromne pomorske bitke odigraće se u Mediteranu. Ali, glavno je na Balkanu, tamo će planuti varnica…”

Tri koplja

“Vidim tri koplja koja lete neverovatnom brzinom. Cilj je Nemačka, a koplja su ruska.

To je sila koja je nezaustavljiva i koja napreduje i danju i noću.”

Alojz Irlmajer je umro 1959. godine pod sumnjivim okolnostima. Sumnja se da je otrovan. Njegova proročanstva sakupio je Konrad Adlmajer u jednu knjigu iz koje se može videti da je Irlmajer bio opsednut predviđanjem velikih sukoba i da je tačno predvideo dva svetska rata. Nadajmo se da je pogrešio u vezi trećeg…