Paganizam obuzeo vojnike u Britaniji!

Smatra se da je hrišćanstvo pre mnogo vekova definitivno pobedilo paganska verovanja – ali, sudeći po situaciji u engleskoj vojsci, pagani se ponovo vraćaju na istorijsku scenu.

U borbi, oni su u stanju da neviđenom žestinom napadnu neprijatelja. Ali kada neki pripadnici Britanskih oružanih snaga skinu uniforme, pridružiće se svojim istomišljenicima koji bacaju čini, spravljaju magijske napitke i učestvuju u mističnim ponoćnim ritualima.

Oko 100 britanskih vojnih lica – a neki od njih su pripadnici specijalnih jedinica koje se bore protiv terorizma – sebe smatraju paganima. Brojke pokazuju da se još 30 izjasnilo kao vešci/veštice. Britansko Ministarstvo odbrane je ove intrigantne detalje o religijskim uverenjima pešadinaca, mornara i vazduhoplovaca, prikupilo na osnovu Zakona o slobodi informacija.

Paganizam, koji je usmeren na obožavanje prirode, njene vitalnosti i duhovnosti, bio je ukorenjen u tradicionalnim religijama drevne Britanije. Za pagane je Stounhendž posebno mesto hodočašća. Oni obožavaju podjednako i boginje i bogove i veruju da postoje duhovi prirode i druga magična stvorenja. Paganski vernici učestvuju u proslavama godišnjih doba. Te proslave se često organizuju u šumama ili pećinama, na vrhovima visokih brda ili na morskoj obali gde meditiraju, pevaju, sviraju, igraju i recituju poeziju. Pagani veruju da bacanje čini pomaže ljudima u svakodnevnom životu. Ova religija koja obuhvata šamane, posvećene ekologe i pagane, poslednjih godina je stekla ogromnu popularnost u Britaniji i veliki broj pristalica, čak je organizovana i paganska policija, kako bi se regulisao sve veći broj ljudi koji sebe proglašavaju glasnogovornicima vike – religije prirode. Prema podacima Ministarstva odbrane, 30 muškaraca i žena koji nose uniforme britanske vojske deklarisali su se kao sledbenici vike. Vika podrazumeva religijsko čaranje i druidizam. Oba ova aspekta su izdanci klasičnog paganizma.

Kultno mesto „novih“ pagana je – Stounhendž

Šezdesetoro vojnika sebe smatra spiritualistima, poklonicima vere koja tvrdi da se preko medijuma može stupiti u kontakt sa duhovima preminulih osoba. Pedesetoro su se deklarisali kao rastafarijanci. Rasta potiče sa Jamajke i predstavlja način života koji obuhvata obožavanje Hajle Selasija, bivšeg kralja Etiopije. Poznatija je po svojim vezama sa rege muzikom, a najslavniji rastafarijanac je bio Bob Marli. Ostali su poklonici zoroastrizma i religija koje potiču iz stare Persije. Velika većina britanskih vojnika sebe smatra ili hrišćanima ili ljudima bez religije.

Zakonom o jednakosti iz 2006. godine, oficirima oružanih snaga je zabranjena diskriminacija vojnika na osnovu religijskih uverenja. Ipak, zakon je jedno a stvarnost drugo. Fil Rajder iz britanske Mreže driuda, tvrdi da u vojsci ima više pagana nego što to pokazuju brojke Ministarstva odbrane. „Druidi i sledbenici vike nemaju običaj da javno ističu svoja uverenja, jer se boje diskriminacije. Njihova vera se u nekim oblastima smatra čudnom.“