Zloupotrebljeni Teslini patenti!

Kombinujući Tesline ideje i pronalaske sa najsavremenijim tehnološkim procesima i mogućnostima, dr Bernard Istland je stvorio HAARP – postrojenje kojim je moguće menjati klimu, ali i delovati na ljudsku psihu.

Još 1988. godine je časopis “Omni” izrazio zabrinutost zbog eventualnih posledica jednog bizarnog izuma. Prema ovom časopisu, “ARCO” – naftni gigant iz SAD našao se u čudu šta da uradi sa procenjenih 30 triliona kubika prirodnog gasa koji bi trebalo da bude izvađen na severu Aljaske. I dok je ova količina sasvim dovoljna da podmiri potrebe čitave SAD tokom godinu dana, bušotine gasa su bile predaleko od potencijalnih kupaca. “ARCO” je zaključio da bi bilo preskupo ukoliko bi se gas pretvorio u tečnost i brodovima prevozio do prvih, hiljadama kilometara udaljenih urbanih centara. Bio im je potreban klijent koji je želeo pristup ogromnim količinama energije na licu mesta – usred divljine Aljaske.

Đavolov šegrt

Dr Bernard Istland, fizičar sa Kolumbija univerziteta, sa osmogodišnjim iskustvom u Komisiji za atomsku energiju SAD, pojavljuje se kao spasilac sa neobičnim planom da se energija iskoristi “na licu mesta”. Istland, koji će uskoro potom postati predsednik firme “APTI” – produkciono tehničkog ogranka kompanije “ARCO” u Hjustonu, predložio je da se ogromne rezerve prirodnog gasa upotrebe za napajanje gigantskog električnog generatora. Energija koju bi generator stvorio, bila bi usmerena na ogromni kompleks antena, na površini od 65 kilometara. Antene bi zatim bile upotrebljene da se fokusira snažni zrak elektromagnetske energije prema gornjim slojevima atmosfere, gde bi u sudaru sa jonosferom stvorio fenomen nazvan “ogledalo sile”. Istlandu je priznat patent za ovaj neobični pronalazak 11. avgusta 1987.

Antene HAARP na Aljasci

“Može se virtuelno podići gornji sloj atmosfere”, rekao je Istland u intervjuu časopisu “Omni”, “možete ga naterati da se kreće ili ga promeniti”. Jedan od trikova kojima se Istland suočio uključivao je “hirurško” izobličavanje jonosfere da bi se prekinule globalne komunikacije! Modifikacija i pomeranje gornjeg sloja atmosfere može takođe stvoriti nevidljivu prepreku koja može zagrevati i savijati neprijateljske projektile ili ih okružiti “elektronima visoke energije” koji mogu izazvati detonaciju projektila na srednjoj trajektoriji.

Predlog se pojavio u Pentagonu, koji je investirao nekoliko stotina hiljada dolara u “procenu” Istlandovog izuma. Istland je uporno tvrdio da je reč o tehnologiji koja će se koristiti u mirnodopske svrhe. On je objasnio kako snopovi elektromagnetske energije mogu podići delove gornje atmosfere i preusmeriti polarna vazdušna strujanja da bi se promenile globalne meteorološke prilike. Primenom “veštačkih jonosferskih ogledala kao sočiva za usmeravanje”, Istland je predlagao mogućnost preusmeravanja sunčevog svetla i zagrevanje različitih delova površine zemlje, da bi se omogućila manipulacija pravcima vetra, izazvale oluje i kiše u Etiopiji, uragani preusmerili izvan karipskog pojasa, spalili industrijski izduvni gasovi u vazduhu i zakrpila rupa u ozonskom omotaču iznad Antarktika. Čitav plan je imao krajnje humanističku konotaciju. Ali…

U miru, ali i u ratu

Osoba sa kojom počinje avantura uticaja na klimu, nije niko drugi do – Nikola Tesla. U autobiografskom tekstu “Moji pronalasci” objavljenom 1919. godine veliki genije je, između ostalog, zapisao: “Kada bismo mogli proizvesti električne efekte traženog kvaliteta, čitava planeta i uslovi života na njoj mogli bi se promeniti. Sunce diže vodu iz okeana, a vetrovi je raznose po dalekim krajevima gde ostaje u najidealnijoj ravnoteži. Kada bi bilo u našoj moći da je uznemirimo bilo gde i bilo kad, naša volja bi mogla upravljati ovom za život neophodnom bujicom. Mogli bismo natapati pustinje, stvarati jezera i reke, obezbediti pokretačku snagu vode u neograničenim količinama. Ovo bi bio najidealniji način korišćenja Sunca za potrebe čoveka. Ostvarenje toga zavisi od naših mogućnosti da razvijemo električne sile ravne onima u prirodi.”

Knjiga Nikolasa Begića “Ovu harfu ne sviraju anđeli”

Sjedinjene Američke Države poriču da projekat HAARP ima bilo kakve veze sa patentima Nikole Tesle i dr Bernarda Istlanda. Međutim, pažljivo proučavanje vladinih dokumenata zaključno sa ugovorom koji je sklopljen sa firmom “APTI” kompanije “ARCO” neosporno nameće zaključak da su američki vojni stratezi još jednom pokušali da javnosti zamažu oči.

Na engleskom jeziku reč “harp” znači harfa. Dr Nikolas Begić i Džejn Maning su istražujući sve okolnosti vezane za projekat HAARP objavili čitavu seriju tekstova, a zatim ih objedinili u knjigu pod naslovom “Anđeli ne sviraju ovu harfu: napredak u Teslinoj tehnologiji”. U Srbiji je izdavač knjige “Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu”; recenzenti su prof. dr Momčilo Milinović i prof. dr Luka Popović, naučni savetnik, a za izdavača – prof. dr Radivoje Mitrović, dekan.

“Kada sam u biblioteci Enkoridža potražio opis Istlandovog patenta”, kaže dr Begić, “zahvatio me je užas jer sam shvatio da dijagrami neodoljivo podsećaju na patente Nikole Tesle s kraja XIX i početka XX veka”.

Časopis “New York Times” od 8. decembra 1915. piše: “Nikola Tesla, pronalazač, upravo je popunio patentnu prijavu za esencijalne delove jedne mašine koja izaziva maštu laika i podseća na scenu iz nordijskih mitova kada bog Tor baca vatrene lopte sa neba ne bi li kaznio one koji su posumnjali u božansko. Dovoljno je reći da će ovaj pronalazak koji pokreće elektricitet prodirati kroz svemir brzinom od 300 milja u sekundi do bilo koje tačke na planeti, sa ciljem da uništi sve što oni koji njime upravljaju požele.” U istom članku sam Tesla tvrdi: “Potpuno je moguće prenositi električnu energiju bez žica i stvoriti destruktivne efekte na daljinu. Već sam konstruisao bežični odašiljač koji to omogućava. Sa odašiljačem ove vrste, moguće je projektovati električnu energiju bilo koje količine na bilo koju udaljenost, i primeniti je u razne svrhe – u ratu i miru.”

Menadžer projekta – Bžežinski

Dvadeset pet godina kasnije, isti časopis objavljuje tekst o Teslinom novom pronalasku, zasnovanom na potpuno novim principima fizike o kojima “niko nije ni sanjao”, a koji je veliki naučnik spreman da preda američkoj vladi. Reč je o “telesili”, pomoću koje je po Teslinim rečima moguće topiti avionske motore na daljini od preko 400 km, što bi stvorilo “nevidljivi zid oko SAD”. Tesla je potvrdio časopisu da će “ta nova vrsta sile” funkcionisati pomoću zraka u stomilionitom delu sekunde po kvadratnom centimetru u prečniku koji proizvodi specijalna elektrana – postrojenje koje se može sagraditi u roku od tri meseca za 2 miliona dolara. Čitav sistem, tvrdio je on, čine četiri nova pronalaska, od kojih su dva već testirana. Jedan od njih su metod i uređaj za stvaranje energetskih snopova i “drugih manifestacija energije” u slobodnom vazduhu uz eliminaciju potrebe za visokim vakuumom; drugi pronalazak čine metod i proces za stvaranje “izuzetno jake električne sile”; treći metod podrazumeva pojačavanje sile, a četvrti je potpuno nov način proizvodnje “ogromne odbijajuće električne sile”. Čitav sistem bi bio dizajniran kao neka vrsta projektora ili topa. Da bi se zrak usmerio na željeni cilj, tvrdio je Tesla, potrebna je početna snaga od 50 miliona vati.

Kombinujući Tesline ideje i pronalaske sa najsavremenijim tehnološkim procesima i mogućnostima, Istland je stvorio HAARP. Još u maju 1994. Istland je opisao “globalni štit” zasnovan na akceleraciji elektrona uz pomoć radio-frekventnih predajnika. “Projekat HAARP je samo prvi korak ka realizaciji ovog štita”, najavio je Istland. Jedino bi bio potreban mnogo snažniji uređaj i daleko moćnija antena.

Dokumentacija američkog vojnog vazduhoplovstva potvrđuje sumnje da se HAARP i pulsno radiofrekventno zračenje, pre svega ekstremno niske frekvencije do 10Hz, mogu upotrebiti za manipulaciju i rušenje ljudskih mentalnih procesa i kontrolu stanovništva elektromagnetnim zračenjem na daljinu. LJudski mozak proizvodi električne talase čije se frekvencije kreću između 0,5 i 25 Hz. Takozvane alfa (7-13 Hz), beta (13-25 Hz), delta (0,5-3,5 Hz) i teta (3,5-7 Hz) frekvencije povezane su sa različitim stanjima ljudske svesti. Koncentrisana pulsna energija na ovim frekvencijama može izuzetno efikasno promeniti ponašanje čoveka!

Nekadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsednika Kartera, Zbignjev Bžežinski i Gordon DŽ.F.Mekdonald, naučni savetnik, takođe bivšeg predsednika, DŽonsona a kasnije profesor na Institutu za geofiziku, pisali su dosta o upotrebi snažnih elektromagnetskih odašiljača u geofizičkim ratnim operacijama u životnom okruženju. Crveni krst iz Ženeve je čak upozoravao na mogućnost manipulacije stanovništvom putem elektromagnetnog zračenja, navodeći pri tom i tačno određene frekvencije kojima se kod ljudi mogu izazvati pad volje, potpuna ravnodušnost, nezainteresovanost ili ludački bes, zavisno od željenog cilja. Te frekvencije su u opsegu delovanja HAARP-a.

Pre skoro 50 godina godina, Bžežinski, tada profesor na Kolumbija Univerzitetu, piše: “Politički stratezi su na pragu iskušenja da eksploatišu istraživanja o ljudskom mozgu i ponašanju. Geofizičar Gordon DŽ.F.Mekdonald – specijalista za ovu vrstu ratne problematike – smatra da se elektronskim zračenjem može razviti sistem koji će oslabiti performanse mozga veoma velike populacije u tačno odabranim regionima na duži vremenski period. Bez obzira koliko uznemirava mogućnost korišćenja životne sredine da bi se manipulisalo ponašanjem ljudi, ta ista tehnologija će se u sledećih nekoliko decenija razviti do maksimuma i primeniti.”

HAARP je ispunjenje proročkih reči Zbignjeva Bžežinskog. Opisujući elitu koja će vladati strogo kontrolisanim društvom, Bžežinski 70-tih godina prošlog veka predviđa: “Neosetljiva na tradicionalne vrednosti, ova elita neće oklevati da postigne političke ciljeve upotrebom najmodernijih tehnika manipulacije ponašanjem stanovništva i držanjem društva pod jakim stegama kontrole i nedgledanja.”

U jednom od dokumenata pripremljenom za potrebe vlade, stručnjaci američkog vojnog vazduhoplovstva naglašavaju: “Potencijalna primena veštačkih elektromagnetskih polja širokog dometa može se upotrebiti u mnogim vojnim i kvazi vojnim situacijama. Neke od potencijalnih mogućnosti primene podrazumevaju sukobe sa terorističkim grupama, kontrolu mase, kontrolu proboja u sigurnosne sisteme vojnih instalacija i antipersonalne tehnike u taktičkom ratu. U svim ovim slučajevima, primeniće se postojeći elektromagnetni sistemi da bi se uzrokovali slabiji ili potpuni psihološki poremećaji percepcije i dezorijentacija. Tako bi se sposobnost pojedinca za borbu u potpunosti eliminisala i degradirala. Još jedna prednost elektromagnetnih sistema je to što jedan sistem može pokriti izuzetno veliku oblast, pri čemu je tih, nevidljiv i nemoguće ga je otkriti.”

HAARP je najveći i najmoćniji elektromagnetski odašiljač na svetu. Pomoću radiofrekventnih signala koji se odbijaju o jonosfru, HAARP je u stanju da zaviri kilometrima u utrobu planete i locira podzemne tunele, baze, skladišta municije i nalazišta dragocenih minerala. Međutim, problem je u tome što je frekvencija neophodna da bi se obavio proces tomografije zemljišta upravo ona koja izaziva poremećaje mentalnih funkcija ljudi. Ta frekvencija takođe utiče i na promenu migracionih putanja ptica, riba i divljih životinja, a deluje i na atmosferu.

I kao da elektromagnetno pulsiranje neba i mentalni poremećaji nisu dovoljni, Istland se javno pohvalio kako supermoćni grejač jonosfre može da kontroliše vremenske prilike…

E.Rašić