Sve isto – samo naopačke!

Zanimljiva hipoteza o postojanju antiuniverzuma koji “plovi” unazad kroz vreme, daleko pre Big Benga… Teorijski fizičari su nas navikli na zapanjujuće pretpostavke i hipoteze, koliko neobične toliko fascinantne. Oblasti poput kvantne fizike, teorije stringova ili paralelnih univerzuma su tako kompeksne teme, da laici prilično teško mogu da shvate najosnovnije principe. Stoga je ova najnovija hipoteza ne samo zapanjujuća, već izgleda može biti i nedostajući odgovor na neke zagonetke sa kojima se današnja fizika suočava, pre svega kada je reč o tamnoj materiji i neutrinima.

Ideja koju je grupa fizičara upravo predstavila u časopisu „Anali Fizike“ (isti časopis u kojem je Ajnštajn obnarodovao svoje Teorije relativnosti – Opštu i Posebnu), jeste da postoji antiuniverzum – univerzum blizanac našem. Antiuniverzum je „preokrenut“, to je slika u ogledalu našeg kosmosa, koja plovi unazad kroz vreme, daleko pre nego što se Big Beng dogodio. Fizičari su do ovog trenutka identifikovali postojanje osnovnih simetrija u prirodi. Tri najvažnije su naboj, prostor i vreme. Različite fizičke interakcije koje se događaju u prirodi, po pravilu su usklađene sa ovim simetrijama, iako se ponekad to pravilo prekrši.

U najnovijoj studiji iz „Anala Fizike“, naučnici tvrde da ove CPT simetrije (naboj, prostor i vreme) nisu ograničene samo na sile i polja koji oblikuju fiziku kosmosa, već čitav univerzum u celini. Prema ovoj hipotezi, CPT simetrija postoji širom kosmosa pa stoga mora postojati univerzum poput odraza u ogledalu, preokrenuti univerzum koji je balans našem. Takav univerzum ne samo da ima potpuno suprotne naboje onima iz našeg univerzuma, već bi i vreme u njemu išlo unazad.

Ukoliko je ovo tačno, kakve su eventualne implikacije? Sa jedne strane, objašnjavaju autori studije, kosmička inflacija – period izuzetno ubrzane ekspanzije koja bi se javila nedugo nakon Big Benga – bila bi nepotrebna. Sa druge strane, to bi pretpostavilo postojanje desnih neutrina (u našem univerzumu sve čestice imaju desne i leve verzije – zavisno od pravca njihovog spina – osim levih neutrina, jedine verzije neutrina koja nam je poznata), koji bi bili gotovo nevidljivi u fizičkim eksperimentima i mogli bi se detektovati jedino na osnovu njihovog uticaja na gravitaciju. Takve karakteristike, kažu stručnjaci, veoma su slične onome što znamo o misterioznoj tamnoj materiji, pa ukoliko se ispostavi da je ova hipoteza tačna, jedna od misterija savremene fizike bi bila razrešena.

Čak i ako jeste tačna, upozoravaju stručnjaci, nikada ne bismo mogli da pristupimo tom preokrenutom univerzumu jer on postoji sa druge strane Big Benga, pre nego što je naš kosmos uopšte začet. A ako i ne možemo da ga dodirnemo, možda će u budućnosti biti moguće da se bar dokaže njegovo postojanje.

V.Nenadović